Kerhot

Täältä löydät esimerkkejä kerhoista, joita voit ohjaajana järjestää.

Onko sinulla idea kerhosta? Kerro siitä meille!

Apumieskerho

Apumieskerho

Kerhossa nikkaroidaan, maalataan ja korjataan. Kerho on suunnattu erityisesti niille asiakkaille, jotka valitsevat työtoiminnan opintotoiminnan sijasta.

Askartelukerho

Askartelukerho

Lapset rakastavat askartelua! Kerhossa tehdään monenlaisia kädentaitoja paperitöistä maalaukseen. Kerhossa opitaan perustaitoja ja vietetään mukavaa aikaa yhdessä.

ATK-kerho

ATK-kerho

Kerhossa opetetaan tietotekniikan alkeita, mutta myös edistyneemmät ovat tervetulleita. Tavoitteet vaihtelevat tietokoneen käynnistyksen oppimisesta vaikeampien ohjelmien hallintaan. Kerhossa voidaan myös tutustua suomen kielen verkko-opetusmateriaaleihin.

Draamakerho

Draamakerho

Draamakerhossa harjoitellaan erilaisten roolileikkien, mimiikan ja
improvisaation avulla ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaitoja. Tavoitteena on asiakkaiden esiintymisvarmuuden ja -rohkeuden kasvattaminen.

Elokuvakerho

Elokuvakerho

Elokuvakerhossa katsotaan suomalaisia elokuvia. Tavoitteena on saada asiakkaita kokoon rennolla toiminnalla sekä opettaa suomen kieltä toisenlaisessa ympäristössä.

Käsityökerho

Käsityökerho

Kerhossa opetellaan erilaisia kädentaitoja. Tässä kerhossa yhteisen kielen puute ei ole ongelma. Käsitöillä pyritään hyödyllisyyteen, mutta tärkeintä on yhteinen tekeminen.

keskustelu

Keskustelukerho

Tavoitteena on oppia puhumaan suomen kieltä eri tilanteissa. Kieltä opiskellaan pareittain, ryhmissä että kuntalaisten kanssa kommunikoiden.

kokkikerho

Kotitalouskerho

Kerhon ideana on opettaa suomalaista perusruoanlaittoa kustannustehokkaaseen hintaan. Kerhoa voi laajentaa opettamalla viinikulttuuria, tarjoilun alkeita, gourmee- ruokaa sekä kansainvälistä keittiökulttuuria.

Läksykerho

Läksykerho

Läksykerhossa eri-ikäisiä lapsia autetaan koulussa annettujen läksyjen teossa. Osa lapsista tarvitsee konkreettista apua, osa vain aikaa ja ryhmäpainetta, jotta läksyt tulevat varmasti tehdyksi.

Lasten jalkapallokerho

Lasten jalkapallokerho

Myös lapset haluavat pelata jalkapalloa! Kerhon tavoitteena on kohottaa yhteishenkeä ja opettaa yhteistyötä ja -peliä.

Lasten taidekerho

Lasten taidekerho

Lasten taidekerhossa kokeillaan kaikkea jännää eri materiaalien kautta. Tässä kerhossa tarvitaan paljon mielikuvitusta! Tavoitteena voi olla oman taidenäyttelyn kokoaminen.

Lastenhoitokerho

Lastenhoito

Lastenhoito voi olla perheitä tai yksinhuoltajia tukevaa lastenhoitoa. Se voi myös olla yksinhuoltajien koulunkäynnin mahdollistavaa lastenhoitoa.

Luistelukerho

Luistelukerho

Luistelukerhossa opetetaan luistelun alkeita. Tarkoitus on tarjota asiakkaille kokemuksia ja parhaassa tapauksessa onnistumisen riemua. Kerhon avulla asiakkaita kannustetaan ulkotoiminnan pariin myös talven pakkasten aikaan.

Luontokerho

Luontokerho

Luontokerhon tavoitteena on tutustua Suomen luontoon ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Kerhossa käydään läpi jokamiehenoikeuksia, opetellaan eläinlajien tunnistusta sekä maantietoa. Kerholaiset tekevät retkiä ja kokevat pieniä elämyksiä luonnonmaisemissa.

mantta

Mänttä tutuksi

Kerholaiset oppivat tuntemaan uuden paikkakunnan ja saavat tietoa mitä kaupungissa voi tehdä. Kerhossa käydään läpi sekä Suomen että paikkakunnan historiaa, kulttuuria ja nähtävyyksiä. Tavoitteena on tutustua paikallisiin ihmisiin, yhdistyksiin ja muihin toimijoihin.

Miesten jalkapallokerho

Miesten jalkapallo

Mikä liikuttaisi miesasiakkaita yhtä suurella todennäköisyydellä kuin jalkapallo? Pelaamisen kautta tavoitellaan yhteishengen ja monikulttuuristen kontaktien kasvattamista. Fyysinen toimintaa tukee henkistä hyvinvointia.

naisten arkikeittio

Naisten arkikeittiö

Kerhossa tutustutaan suomalaisiin raaka-aineisiin. Kerho on tarkoitettu naisille, joilta ruoanlaitto ei onnistu kädenkäänteessä. Tavoitteena on opettaa erityisesti kodinkoneiden ja -laitteiden käyttöä.

Miesten liikuntakerho

Miesten liikunta

Tavoitteena on asiakkaiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitäminen, tutustuminen uusiin urheilulajeihin sekä yhteishengen luominen. Liikunta yhdistää kulttuureja, eikä sen harrastaminen vaadi yhteistä kieltä.

Musiikkikerho

Musiikkikerho

Musiikki yhdistää asiakkaita kulttuuritaustaan katsomatta. Kerhon tavoitteena on hauska yhdessä olo ja musiointi. Musiikkivälineiksi sopivat mitä mielikuvituksellisimmat vempaimet.

Naisten arkikerho

Naisten arkikerho

Kerhossa käydään läpi arkisia asioita ruoan terveellisyydestä kauneudenhoitoon. Tärkeänä teemana on myös oma hyvinvointi ja sen edistäminen.

Naisten liikuntakerho

Naisten liikunta

Kerholla pyritään kannustamaan naisia liikuntaharrastuksen pariin. Kerhon tarkoituksena on henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kohottaminen, mukava yhdessä olo ja uusiin lajeihin tutustuminen.

Pelit ja leikit

Pelit ja leikit

Kerhon idea on opettaa suomen kieltä hauskalla tavalla. Pelien ja leikkien avulla rohkaistaan asiakkaita käyttämään vierasta kieltä. Yhteinen toimintaa ryhmäyttää ja tukee yhteishengen kasvua.

Perhekerho

Perhekerho

Kerhon tarkoituksena on tutustuttaa vanhempia ja lapsia suomalaiseen kerhotoimintaan. Tavoitteena on, että vanhemmat leikkivät lasten kanssa sekä tutustuvat paremmin toisiinsa. Perhekerho on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmille.

Taidekerho

Taidekerho

Kerhossa asiakkaiden luovuudelle annetaan tilaa. Monelle asiakkaalle taide antaa hetken unohtaa arkihuolensa. Taidekerhon toiminnalla voi tähdätä oman näyttelyn pystyttämiseen.

Teiniklubi

Teiniklubi

Kerho on tarkoitettu vain teini-ikäisille. Pääidea on antaa nuorille aikaa keskustella ilman vanhempia ja muita lapsia. Kerholaisia voi kannustaa osallistumaan kunnan nuorisotiloissa järjestettävään toimintaan.

Image Image