nalkapaivakerays

Nälkäpäiväkeräys

Vastaanottokeskuksen asiakkaita on kannustettu osallistumaan SPR:n nälkäpäiväkeräykseen (syyskuussa). Vastaanottokeskuksen henkilökunta ja asiakkaat ovat osallistuneet keräykseen vuosittain. Kun asiakkaille on kerrottu mihin tarkoitukseen keräysrahat käytetään, he ovat halunneet omalla toiminnallaan auttaa. Kuntalaiset ovat ottaneet asiakkaat hyvin vastaan: kommenttien perusteella heistä on hienoa, että turvapaikanhakijat haluavat auttaa muita avuntarvitsijoita.

Nälkäpäiväkeräykseen osallistuminen on lähtöisin yhteistyöstä paikallisten SPR osastojen kanssa. Osastojen kanssa käytiin jo hyvissä ajoin keskustelua yhteistyökuvioista, joista keräykseen osallistuminen otettiin yhdeksi tavoitteeksi.

Paikallinen osasto oli kyseisenä päivänä esillä mm. torilla, minne myös vastaanottokeskus pystytti oman telttansa. Työntekijöiden railakkaista persoonista johtuen, vokin teltan läheisyydessä soitettiin kurdimusiikkia, pelattiin mölkkyä, jaettiin SPR:n tuotteita ja mainostettiin vastaanottokeskusta ja sen toimintaa. Vuonna 2012 osa asiakkaista oli myös valmistanut oman maansa pikkusuolaisia, joita sai ”vaihtaa” laittamalla rahaa keräyslippaaseen. Asiakkaita on tapahtumaan osallistunut vuosittain noin kymmenkunta.

Jos haluat osallistua keräykseen oman asiakaskuntasi kanssa, ota yhteys paikkakuntasi lähimpään SPR osastoon. Osastolta saat toimintaohjeet, lippaan ja keräysliivejä.

 

Image Image