pihatalkoot

Pihatalkoot

Talkoiden tarkoituksena oli luoda yhteisöllisyyttä ja siistiä asuinympäristöä. Pihatalkoita järjestettiin Ruoveden keskuksen pihapiirissä 1-2 kertaa vuodessa ja kaikkia asiakkaitalapsista aikuisiin pyrittiin kannustamaan mukaan. Talkoissa haravoitiin sekä tehtiin yleistä siistimistä kuten roskien keräämistä. Pihan talkoovälineiksi tarvittiin haravoita, kottikärryjä, jätesäkkejä ja näppylähanskoja.

Pihatöiden lisäksi asiakkaiden kanssa raivattiin läheistä uimarantaa oksista ja pensaspuista. Rannan siistimisvälineenä käytettiin mm. oksaleikkureita, kirvestä ja siimaleikkuria. Kokemuksen perusteella miesasiakkaat pitivät erityisesti puiden hakkaamisesta (jopa niin paljon, että heitä jouduttiin toppuuttelemaan). Pienten pensaiden ja puiden kaatoon hankittiin talonmiehen lupa.

Talkoissa asiakkaille on tarjottu mehua, joskus myös pientä purtavaa.

Hyvät käytännöt

  • Jos keskukseen kuuluu piha-alue, kannattaa pihatalkoot järjestää vähintään kerran vuodessa. Jos asiakkaat asuvat samassa talossa suomalaisten kanssa, heitä tulisi kannustaa osallistumaan taloyhtiön talkoisiin.
  • Puiden kaatoon tai harventamiseen tarvitaan tilanomistajan lupa.
  • Ennen talkoita kartoita keskuksen työvälineet sekä mahdollisesti mullat, kasvit, hiekat yms.
  • Jaa talkooväelle eri vastuualueita
  • Kerääntykää lopuksi yhteen nauttimaan tarjoilusta. Talkoisiin voi myös yhdistää esim. diskoillan tai muun iltatapahtuman.
Image Image