Työkokeilut

Työnteosta kiinnostuneille vastaanottokeskuksen asiakkaille etsittiin 2-3 viikon mittaisia palkattomia työkokeilupaikkoja. Paikkojen etsintä lähti yleensä liikkeelle asiakkaan omasta toiveesta koskien tiettyä työtä kohtaan. Osalle asiakkaista paikalla ei ollut väliä, kunhan pääsi tekemään jotain.

Ruovedellä saatiin solmittua kuusi työkokeilupaikkaa: vanhainkodille, Ruhala kodille (vammaispalvelu), kaksi pitseriaan sekä kaksi Pirko:n (Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä) talonmiehen apupariksi. Myöhemmin Mänttä-Vilppulassa solmittiin yksi työkokeilusopimus Tampereella sijaitsevaan pitseriaan. Riistokysymysten välttämiseksi, työkokeilusopimuksia ei solmittu yksityisten henkilöiden kanssa.

Yleisiä huomioita

Työkokeilu nimen käyttö on varmistettu Pirkanmaan ELY-keskukselta. Työharjoittelu nimi taas viittaa enemmän koulujen ja TE-toimistojen kautta tehtävään harjoitteluun.

Vastaanottokeskuksen asiakas on vakuutettu maahanmuuttoviraston toimesta, jos työkokeilu kuuluu kyseisen henkilön työtoimintasuunnitelmaan. Ennen työkokeilun alkamista työkokeilijan, työnantaja ja vastaanottokeskuksen työntekijän tulee solmia sopimus, jossa ilmenee mm. työkokeilun kesto, työnsisältö ja tuntimäärä. Sopimuksessa sitoudutaan työn palkattomuuteen ja siinä todetaan, että asiakas saa lopettaa työkokeilun kesken, jos hän niin itse haluaa.

Asiakas velvoitetaan ilmoittamaan mahdollisesta sairastumisestaan ja vastaavasti työnantajan tulee ilmoittaa kaikista ongelmista tai asiakkaan poissaoloista vastaanottokeskuksen työntekijälle. Työkokeilija ei ole täysin samaistettavissa normaaliin työntekijään – samoja asioita saa toki opettaa, mutta esimerkiksi ylitöiden teettäminen asiakkaalla on kielletty. Hankkeen omiin sääntöihin kuului maksimi työtuntimääräksi kuusi tuntia päivässä.

Työkokeilijan tulee saada työkokeilunsa päätteeksi työtodistus. Halutessaan työnantaja voi palkata asiakkaan työkokeilun päätteeksi. Työnantajaa voi pyytää täyttämään palautelomakkeen, mikä on tarkoitettu vain keskuksen omaan käyttöön.

Lataa työkokeilun sopimusmalli tästä

Lataa työkokeilun palautelomake tästä

Työkokeilupaikkojen etsintä

Työnantajia voi lähestyä monin eri tavoin: henkilökohtaisella käynnillä tai puhelinsoitolla, kirjeitse, sähköpostitse tai järjestämällä jonkunlaisen yhteistapaamisen yrittäjien kanssa. Työkokeiluja voi mainostaa erilaisissa palavereissa, torilla, messuilla jne. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että työkokeilupaikkojen löytäminen on erittäin haasteellista. Taloudellinen tilanne ja lomautusuhat vaikuttavat työkokeilujen saamiseen.

Ruovedellä järjestettiin lounasbrunssi kunnan toimijoille, minkä tarkoituksena oli kertoa yleisesti asiakkaista, keskuksesta sekä työkokeiluista. Lounasbrunssikutsuja lähetettiin yli 30 toimijalle, joista kolme tuli paikalle. Yhteen näistä solmittiin työkokeilusopimus. Brunssille osallistui myös keskuksen johtajat sekä asiakkaita. Asiakkaat valmistivat ruoan vierailijoille. Ruovedellä järjestettiin myös henkilökohtaisia tapaamisia kunnan työpajojen vetäjien ja yrittäjien kanssa.

Mänttä-Vilppulassa kokeiltiin vastaavan brunssin järjestämistä syksyllä 2013, mutta vain yksi taho vastasi kutsuun, minkä takia se peruttiin. Perumisen vuoksi työkokeiluja käytiin mainostamassa yrittäjien aamukahvilla, minkä koolle kutsujana toimi SPR Mäntän osasto.  Myöhemmin kaksi parin päivän työkokeilua saatiin solmittiin marjatilalle, mutta haasteena oli kulkeminen huonojen bussiyhteyksien takia (kokeilut keskeytyivät). Yksi työkokeilupaikka solmittiin Tampereella sijaitsemaan pitseriaan asiakkaan omasta toiveesta. Asiakas majoittui ystävänsä luona. Mänttä-Vilppulassa saatiin useita yhteydenottoja yksityisiltä henkilöiltä, jotka olisivat tarvinneet apua esim. pihatöissä, mutta näihin ei lähdetty mukaan.

Pääkohdat ja opetukset

  • Paras tapa lähestyä työnantajia on henkilökohtainen käynti heidän luonaan
  • On asiakkaan edun mukaista, että hän saa työtodistuksia suomalaisista yrityksistä jo vastaanottoaikana. Työkokeiluilla voi olla työllistävä vaikutus A-luvan saannin jälkeen tai parhaassa tapauksessa vielä prosessin ollessa kesken.
  • Ole tarkka kenen kanssa solmit sopimuksia. Jos työnantaja ei ole entuudestaan tuttu, tarkasta yrittäjän tiedot yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.
  • Ole aina henkilökohtaisessa yhteydessä työnantajaan!
  • Tästä malli työhakemuksesta ja cv:stä, joita voit tehdä asiakkaiden kanssa
Image Image