Vapaaehtoiset

Vapaaehtoisilla voi olla merkittävä rooli asiakkaiden kotoumisen tukena. Keskusten tehtävänä on tukea,  kannustaa ja ohjeistaa monikulttuurisuudesta kiinnostuneita vokkien säännöistä ja toimintaohjeista.

Vastaanottokeskusten tulisi nimetä vastuuhenkilö ystävätoiminnalle, joka hoitaa yhteydenpidon vapaaehtoisiin. Käynnit keskuksessa eivät saa tuntua vapaaehtoisesta työltä, muuten luotu suhde voi jäädä lyhyeksi.

Vapaaehtoisten saaminen voi olla suuri haaste erityisesti vastaanottokeskuksille, mitkä sijaitsevat syrjässä. Vapaaehtoisia voi yrittää löytää itse järjestettyjen ystävätapahtumien ja -koulutusten kautta. Koulutuksista voi myös kysyä SPR:ltä.

Vapaaehtoistoiminta Ruovedellä ja Mänttä-Vilppulassa

Toiminta on aina lähtenyt vapaaehtoisen omasta kiinnostuksesta ja osaamisesta. Yleisesti vapaaehtoisia on kannustettu osallistumaan keskuksen kerhotoimintaan tai tapahtumiin esim. apuohjaajina. Vapaaehtoiset voivat myös itse järjestää jonkunlaisen tapahtuman asiakkaille yhdessä vokin työntekijän kanssa.

Ruovedellä vapaaehtoiset osallistuivat keskuksen kasvimaan kunnostamiseen sekä sunnuntaisin järjestettyyn olkkarikerhoon, jossa pelattiin erilaisia lautapelejä ja tehtiin käsitöitä. Kerhoa veti sunnuntai-työvuorossa ollut vokin työntekijä. Mänttä-Vilppulassa vapaaehtoiset osallistuivat kerhotoiminnan vetämiseen ja heitä kutsuttiin erilaisiin tapahtumiin. Vapaaehtoiset myös itse organisoivat kukkien ja yrttien istutus -koulutuksen asiakkaille.

SPR:n koulutukset

SPR tarjoaa Ystäväkursseja ja Tulijan tukena ja ystävänä –koulutuksia monikulttuurisesta vapaaehtoistyöstä haaveileville. SPR:ltä voi myös kysyä räätälöityjä kursseja, jotka koskettavat enemmän vastaanottokeskusmaailmaa. Keskuksen työntekijän kannattaa aina osallistua järjestetyille kursseille, jotta kuulijat saavat konkreettisesti kuulla, minkälaiseen toimintaan he voivat osallistua. Mänttä-Vilppulassa järjestetyn Tulijan tueksi -koulutuksen kautta vastaanottokeskus sai kaksi vapaaehtoista kerhoihin.

Lisätietoa koulutuksista

Turvapaikanhakija vapaaehtoistyössä

Asiakas voi myös osallistua vapaaehtoistyöhön kartuttaen täten kielitaitoa ja saaden työkokemusta. Vapaaehtoistyön pitää kuitenkin lähteä asiakkaasta itsestään. Vapaaehtoistyö voi liittyä esimerkiksi seuraaviin asioihin: ympäristö ja luonto, toisten ihmisten auttaminen, urheilu, taide, musiikki, teatteri, tanssi, käsityö tai oma asuinalue.

Voit lukea maahanmuuttajien vapaaehtoistyöstä tästä.

Ruovedellä asiakkaat saivat osallistua SPR:n ystäväkurssille vuonna 2011. Vapaaehtoistyö voimavarana -koulutus järjestettiin keskuksessa ja sen tarkoituksena oli saada asiakkaista vapaaehtoisia läheiselle vanhainkodille. Useampi kurssin suorittanut asiakas kävi säännöllisesti vanhainkodilla auttamassa mm. ulkoilutuksissa. He myös lukivat vanhuksille lehtiä ja keskustelivat heidän kanssaan. Kokemukset olivat erittäin positiivisia puolin ja toisin.

Kesällä 2012 keskuksessa kokeiltiin ystäväkerhoa asiakkaille, jossa opeteltiin vapaaehtoistyöhön kuuluvia velvollisuuksia ja oikeuksia. Kerhon haasteena oli kerhokävijöiden vaihtuvuus. Kerholaiset kävivät muutaman kerran vierailulla vanhainkodin dementia-yksikössä, jossa pari vanhusta tuli mielellään kävelylle asiakkaiden kanssa.

Pääkohdat ja opetukset

  • Nimetkää ainakin yksi työntekijä, joka vastaa vapaaehtoistyöstä
  • Vapaaehtoisille tulee tehdä selväksi keskuksen säännöt ja toimintaohjeet
  • Kuntalaisten tavoin, asiakkaat voivat toimia vapaaehtoisina
  • Yhteistyötä voi tehdä paikallisen SPR paikallisosaston ja SPR piirin monikulttuurisuustyöntekijän kanssa. Heidän kautta keskukset voivat löytää uusia innokkaita vapaaehtoisia.
  • SPR:n keskustoimisto järjestää erilaisia koulutuksia monikulttuurisesta vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille
Image Image